Logo

Podmínky účasti

Podmínky účasti na našich kurzech

 Classrooms

Po důkladném prostudování Vámi vybraného kurzu je třeba splnit následující

kroky:

 

  • přihlásit se do kurzu na základě vámi řádně vyplněné písemné přihlášky zaslané poštou nebo e-mailem.

  • zarezervovat místo v kurzu telefonicky nebo e-mailem. Při plném obsazení kurzu vám bude nabídnut jiný nejbližší náhradní termín.

  • Na základě Vaší závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura na úhradu kurzovného.

  • Faktura musí být zaplacena nejpozději 2 dny před termínem uskutečnění kurzu. Krajně je možné domluvit se na hotovostní platbě těsně před zahájením kurzu.

  • Po obdržení Vaší platby Vám zašleme potvrzení o přijetí do kurzu.

  • Vyhrazujeme si právo kurz odvolat, v případě že nebude plně osazen (minimální počet účastníku je 6) a vypsat jiný náhradní termín o kterém budete neprodleně informováni.

  • Účastník může kurz přesunout, nejpozději však do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, a to písemnou formou, přičemž storno poplatek za přesunutí kurzu na jiný termín činí 20% z ceny kurzu.

  • Zrušit kurz může účastník jen písemně. Sedm dní před zahájením kurzu činí tento storno poplatek 50%, pod sedm dní pak 80% z příslušné ceny kurzu. Nepodá-li účastník vysvětlení a nezúčastní se jím objednaného kurzu, bude mu naúčtována plná cena kurzu.

 

 Picture

Kontakty:

info@malyjarda.cz

support@malyjarda.cz

+420 558 847 461cenzuruje váš poskytovatel připojení?