Logo

Organizační informace

Organizační informace ke kurzům

 Classrooms

Školení probíhají v příjemném prostředí v centru Olomouce, Ostravy, Brna, Prahy a okolí těchto měst.

 

Vybavení učeben

 

V učebnách jsou k dispozici počítače s připojením na Internet. Není vyloučeno si donést vlastní notebook či PC a pracovat na něm. Záleží jen na domluvě s organizátorem a/nebo lektorem.

 

Počet účastníků kurzů

 

Minimální počet účastníků na odborných kurzech je 6. Maximální počet je závislý na typu kurzu, konkrétních učebních prostorách apod. Na kurzech s velkým zájmem a větším počtem účastníků pomáhají lektorovi odborní asistenti.

 

Termíny

 

Kurzy probíhají v předem určených termínech. U speciálních kurzů jsou termíny vypisovány až na základě poptávky a počtu řádně přihlášených účastníků.

Začátek a konec kurzu je u každého školení vypsán individuálně. Zpravidla jsou kurzy pořádány mezi 9.00 a 17.00 hodinou. Školení však lze uspořádat i v odpoledních hodinách a o víkendech.

 

Časový rozvrh

 
Každý kurz je rozdělen do 6 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou 15 minutové přestávky a 30-45 min. přestávka na oběd.

Po každém vyučovacím dni je prostor 30-45 min na individuální dotazy posluchačů lektorovi.

 

Stravování

 
Stravování o přestávkách a oběd zajišťujeme jen na vyžádání.

 

Ubytování

 
U vícedenních školení je podle potřeby pro účastníky zajištěna rezervace ubytování.

 

Ceny kurzů

 

Ceny jednotlivých kurzů a výukových materiálů jsou uvedeny v aktuálních cenících v našem katalogu nebo na webu. Změny ceníku jsou vyhrazeny.

V ceně kurzu není zahrnuta cena stravného a ubytování.

Na kurzech je podáváno občerstvení v podobě nápojů.

Doporučená literatura


    Jakoukoli doporučenou literaturu, kterou najdete na našich stránkách vám rádi obstaráme. Závazné objednávky zasílejte na náš email - edu@malyjarda.cz nimimálně však 14 dní před zahájením školení. Literaturu vám zašleme poštou nebo předáme těsně před zahájením kurzu.

 

Individuální školení

 

Na požádání pořádáme kurzy i ve firmě či školicím zařízení zákazníka. Na tyto kurzy vám samozřejmě sestavíme individuální ceny, v závislosti na délce školení a ostatních požadavcích.

Termíny školení lze v případě zájmu většího počtu účastníků upravit, případně je možné po dohodě přidat nový termín.

 Picture

Kontakty:

info@malyjarda.cz

support@malyjarda.cz

+420 558 847 461cenzuruje váš poskytovatel připojení?